Kết Quả Tập Luyện

Một số kết quả của khách tập luyện tại CLB gym Newlife

Chị Đoàn Như Hải: Sau 36 buổi tập Giảm 3kg5 Vòng bụng giảm: 10 cm

 

Chị Phương Ngân

Chị Thư: sau 40 buổi tập giảm 3kg,
Vòng Bụng giảm: 18 cm.

Chị Đầm: Sau 30 buổi tập giảm 4kg:
Vòng Bụng giảm: 12 cm

Hồ Thị Mỹ Hạnh