gymnewlifept@gmail.com   |   (028)66817174 - 0904643137- 0917914688
Liên kết với Newlife:

Hình Ảnh Huấn Luyện Viên

Hình ảnh huấn luyện viên newlife tập luyện.


CLB :
  398 Lê Văn Lương, Phường Tân Hưng, Quận 7, Tp.HCM
Hotline: 028.6681.7174 –  091.791.4688
               098.9494.298 – 0904643137
Website: www.gymnewlife.com
Email: gymnewlifept@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/NewlifeQ7 
Fanpage: Newlife Female Gym & Yoga Centers