gymnewlifept@gmail.com   |   (028)66817174 - 0904643137- 0917914688
Liên kết với Newlife:

Vì sao phải cần HLV cá nhân

Tại sao chúng ta cần phải có HLV cá nhân? Đây là một số suy nghĩ của người khi bắt đầu đi tập Gym, hoặc giảm cân: Tôi nghe nói nữ tập gym sẽ bị “đô”, lên cơ? Tôi tâp thể dục thời gian đầu xuống cân nhưng sau khi nghĩ sẽ bị lên cân và “xồ”? Tôi tập mỗi ngày 2-3 h vẫn không xuống cân? Tôi dư 15 kg mỡ tập bao lâu thì mới có thể giảm…

Xem thêm >